Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Wij zijn telefonisch of per mail bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 16.00 tot 20.00 en in de weekenden van 11.00 tot 17.00

1.1Levertijd:
Na betaling op rekening nr.: IBAN NL07 RABO 01739.11.714 (rabobank 's-Hertogenbosch) wordt de bestelling gegarandeerd binnen 5 werkdagen verstuurd.
Afhankelijk van de bestemming gelden de volgende levertijden:
Nederland: bezorgd binnen 1 week.
Europa: bezorgd binnen 3 weken.

1.2 De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn.Overschreden leveringstijden geven de klant geen recht op schade-vergoedingen of het annuleren van de order.

2.1 Verzendkosten:
De verzendkosten worden berekend naar gewicht.
Bij bestellingen tot 3 kilo wordt er 3,95 euro aan verzendkosten berekend.
Dit geldt alleen voor bestellingen binnen Nederland!
Bestelling binnen Europa tot 2 kilo 9.25 euro
Verzending buitenland zie tarieven TNT post.

2.2 Zoek raken van bestellingen:
Cat Design is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op Cat Design.
Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u er voor kiezen de bestelling aangetekend te laten versturen.
De kosten van aangetekend versturen bedragen 7,50 en zijn voor rekening van de klant.

3.1 Schade en Aansprakelijkheid:
Cat Design is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de klant tenzij, er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Cat Design.
Cat Design is nimmer aansprakelijk voor gevolg of bedrijfsschade, indirecte schade en winst of omzetderving.

4.1 Bestellingen:
Na ontvangst van de bestelling ontvang je een orderbevestiging per e-mail.
Na ontvangst van de betaling onder vermelding van bestelnummer wordt je bestelling uitgevoerd. Betaling binnen 10 dagen na ontvangst van de orderbevestiging.
Minimum orderbedrag is 5,00 euro.

4.2 Aanbetaling workshop
Na het maken van een afspraak voor een workshop dient er een aanbetaling van 50% gemaakt te worden van de workshopkosten. Mocht het geld 10 dagen vóór de gemaakte afspraak niet binnen zijn dan vervalt de afspraak.

4.3 Aanbetaling high tea
Na het maken van een afspraak voor een high tea dient er een aanbetaling van 50% gemaakt te worden van de kosten van de high tea. Mocht het geld 10 dagen vóór de gemaakte afspraak niet binnen zijn dan vervalt de afspraak.

4.4 Annuleren:
Bij terugstorting van bedragen ten gevolge van annulering etc. zijn wij genoodzaakt om 7,50 in rekening te brengen i.v.m. gemaakte bankkosten.

5.1 Ruilingen:
Ruiling van kralen en/of benodigdheden is niet mogelijk!
Eventuele retourzendingen aan Cat Design zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

5.2 Uitverkochte artikelen:
Indien artikelen uitverkocht zijn kan voor het tegoed staande bedrag andere artikelen worden uitgezocht of men kan dit bedrag verrekenen met een eventueel volgende bestelling. Wij storten geen geld terug.
Indien in speciale omstandigheden toch wordt besloten om geld terug te storten zijn wij genoodzaakt hiervoor 7,50 in rekening te brenegn i.v.m. gemaakte bankkosten.

6.1 Beschadigingen/afwijkingen:
Klachten van de klant moeten binnen 24 uur na levering schriftelijk (e-mail) aan Cat Design zijn kenbaar gemaakt, (per E-mail info@mijnketting.nl), met een duidelijke omschrijving van de klacht.
Elk vorderingsrecht van de klant jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in door ons geleverde producten, vervalt indien: * de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld;
* de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd;
* indien de klachten worden geuit nadat meer dan 4 dagen sinds de levering zijn verstreken.

6.2 Na 5 dagen vervalt de garantie!
Informatie, afbeeldingen, mededelingen, telefonisch of via mail verstrekt etc. met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijke kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven.

6.3 Cat Design garandeert niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc.in overeenstemming zijn.
Afwijkingen van foto's, kleuren foutieve prijsmeldingen etc.kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

7.1 Garanties:
Alle producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als bij normaal (met de bestemming corresponderend) gebruik, toch gebreken optreden, wordt dit kosteloos hersteld. Cat Design stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van reparatie en verzenden.Op onze garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage gevolg is van nalatig gebruik of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

7.2 De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Cat Design.

8.1 Cat Design behoudt het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

8.2 Door het gebruik van de webshop van Cat Design en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

9.1 Algemene informatie:
Cat Design is gevestigd aan de Schout Dicbierlaan 35, 5237 SL te 's-Hertogenbosch
Telefoon 06-234 81875
E-mail info@mijnketting.nl
K.V.K. nummer: 11056838
B.T.W. nummer:154164380B01

Tevens is er een KRALEN/SIERADEN WINKEL AAN HUIS!
Maak een afspraak. Tel. Nr: 06 234 81875| Meer

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.